Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8
« BACK/返回作品列表 HOME/首页
 
项目名称:宁波慈城慈湖中学景观设计
项目地址: 浙江宁波市
景观设计: 宁波由安景观
项目面积:4.2公顷
时间:2014